/ 5 نظر / 36 بازدید
تنها (جوانی ناکام خاک پای یار سفر کرده)

ای حسینم یه اربعین گرسنه خوابیدم پس از تو کابوس قتلگاه و می دیدم پس از تو ای حسینم یه اربعین العطشت رو می شنیدم از بعد تو اب و به رنگ خون می دیدم عزاداری هایتان مورد تایید حضرت صاحب الزمان قرار گیرد. انشاالله --------------------- تعجیل در فرج آقا اما زمان (عج) صلوات ---------------------------------------

کیا

سلام خوبی [گل] كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا چه سّری نهان در ضمیر تو بود كه وحشی و اهلی اسیر توبود

تنها ، جوانی ناکام خاک پای یار سفر کرده

هنوز هم آقایم غریب است. بعد از گذشت هزاران سال هنوز هم غریب الغرباست. با وجود اینکه ما شیعیان دورش را گرفته ایم او هنوز هم غریب است. ---------------- عزاداری های محرم و صفرتان قبول